Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2012

cytuje
To moja wina, więc mogę ją zwalić na kogo chcę.
— Homer Simpson
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viaBalsamistka Balsamistka
cytuje
Jednak, o czym szybko się przekonałem, lubię kobiety, które zyskują przy bliższym poznaniu. Z początku myślisz sobie - no dobrze, całkiem niezła z niej babka, a potem, kilka dni później ona powie coś albo mówiąc to przechyli głowę w taki sposób, że czujesz się tak, jakbyś wpadł pod autobus.
Reposted fromcenturylove centurylove viaBalsamistka Balsamistka
cytuje
“ Wiem, jestem szalona. I bardzo dobrze, inaczej bym zwariowała. ”
— "Alkohol, prochy i ja"
Reposted fromcaramina caramina viaBalsamistka Balsamistka
cytuje
Zawsze wybieraj najtrudniejszą drogę. Tam nie ma konkurencji.
— Charles de Gaulle
cytuje
Połowa naszych pomyłek polega na tym, że kierujemy się uczuciem, gdy powinniśmy myśleć. Druga połowa, że rozumujemy, kiedy winniśmy zawierzyć uczuciu.
— John Churton Collins
Reposted fromKaera Kaera viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
cytuje
Potrzebuję mężczyzny. Faceta z krwi i kości, a nie jakiegoś chłopaczka, który będzie robił podchody i będzie bał się złapać mnie za rękę. Chcę mężczyzny, który będzie wiedział czego chce, który pewnie mnie obejmie i pocałuje tak, że zmiękną mi kolana...
Reposted frommorela morela viacytaty cytaty
cytuje
Nie ma kobiet nie do zdobycia, są jedynie mężczyźni do dupy.

Reposted fromxxoxxo xxoxxo
cytuje

lepiej być mądrym i smutnym czy nieprzytomnym i szczęśliwym?

— ; )
Reposted fromseptember september
cytuje
Prawdziwą klasę człowieka poznasz dopiero po tym jak odnosi się do Ciebie po waszym rozstaniu.

     
cytuje
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi
— Hłasko
Reposted frombezemnie bezemnie viaseptember september
cytuje
Pamiętaj na drugi raz:
Wprzód całować, potem pić.
— Stanisław Wyspiański, "Wesele"
Reposted frommarysia marysia viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl